Welkom op de website van voetbal vereniging IVV in Landsmeer

 

 

 

Beste Leden:

 

Vandaag zijn er in de pers en andere media berichten verschenen dat IVV in grote financiële problemen verkeert vanwege het verdwijnen van een grote som aan contributiegeld.

In deze berichtgeving wordt tevens gesuggereerd dat IVV hierdoor niet aan diverse betalingsverplichtingen kan voldoen en er geen geld meer is voor het betalen van trainers en materialen.

 

Namens het bestuur hecht ik er waarde aan jullie hierover te informeren:

 

Het klopt dat wij een financieel geschil hebben met de partij die onze contributie inde. Hierover is al geruime tijd geleden geïnformeerd op de website.

Dit geschil loopt nog en door ons is een advocaat in de arm genomen die deze zaak onder zijn hoede heeft.

Het bedrag is weliswaar substantieel maar niet het bedrag wat in de pers wordt genoemd.

Ook is er geen enkele aanwijzing dat wij als vereniging hierdoor dusdanig financieel worden getroffen dat het voortbestaan van IVV in gevaar is.

Ook het gerucht dat als gevolg van dit geschil de contributies fors hoger worden is onjuist.

Omdat er thans een juridische procedure loopt kunnen wij helaas niet anders dan ons op dit moment verder onthouden van inhoudelijk commentaar op deze zaak.

Zodra het moment daar is zullen wij aan alle leden zeker openheid van zaken geven in een dan uit te schrijven Bijzondere Algemene Ledenvergadering.

 

Wij betreuren het dat door deze publicaties in de media een beeld naar voren wordt gebracht wat een te zeer negatief beeld schetst van het geheel.

 

Namens het Bestuur van IVV

 

Ron Walburg

Voorzitter

 

 

 

 

Mededeling, 2 april 2014.

CONTRIBUTIE EN SAMENWERKING DEBISPORT.!!!!

Beste leden,

Hoewel wij al langer met het idee bezig waren om de samenwerking met Debisport te beëindigen, hebben wij gisteren met onmiddellijke ingang de samenwerking beëindigd.

Ontevredenheid over het niet nakomen van gemaakte afspraken en wisselvalligheid in de afdrachten hebben ons hiertoe aanleiding gegeven.

Om dit seizoen en de betalingen van de contributies nu goed in beeld te krijgen verzoeken wij uw medewerking voor het volgende;

 

 

  • U kunt vanaf heden nog alleen rechtstreeks betalen aan IVV Landsmeer en dan op rekeningnummer; NL19 RABO 0103 2993 78 t.n.v. Voetbalvereniging IVV te Landsmeer
  • Indien u nog een schuld heeft openstaan, dan dient u het bedrag aan te houden van de laatste aanmaning/herinnering van Debisport. De door Debisport gemaakte extra kosten zullen wel moeten worden voldaan.
  • Inmiddels worden er lijsten met nog openstaande posten opgesteld welke verstrekt zullen worden aan de elftalleiders en trainers, u wordt dus via hen op de hoogte gesteld van de nog openstaande schuld.

Bent u van mening dat er geen schuld meer is, of heeft u nog betaald na 7 maart j.l., dan verzoeken wij u de betalingsbewijzen te mailen naar;

penningmeester@ivvlandsmeer.nl of voorzitter@ivvlandsmeer.nl

 

Betalingen na vandaag, woensdag 2 april 2014, aan Debisport zullen door IVV Landsmeer niet als dusdanig worden erkend en geven dus geen vrijwaring van betaling voor het restant.

 

Het Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data overschrijvingsavonden seizoen 2013/2014

 

 

De penningmeester en de ledenadministratie zijn op

 

Dinsdag 27 mei en donderdag 12 juni  om 20.00u.

 

in de kantine aanwezig om alle overschrijvingen af te handelen. Let op alleen op deze data zijn zij aanwezig !!!

 

Vergeet niet Uw spelerskaart  te vragen aan Uw leider als U overschrijving wilt naar een andere vereniging !!!!!

 

Overschrijving wordt alleen verleend wanneer aan alle contributieverplichtingen is voldaan en de openstaande boetes van gele en rode kaarten zijn betaald!!!!!

 

 

NEEM EEN BEWIJS VAN BETALING MEE, DE LIJST DIE WIJ HEBBEN GEKREGEN VAN DEBISPORT KLOPPEN MOGELIJK NIET

 

 

15 juni 24.00u. moeten de overschrijvingen bij de KNVB binnen zijn!!!!

 

 

Verdere informatie kunt u hier vinden of u kunt contact opnemen met de ledenadministratie, het adres is:

 

IVV ledenadministratie

Zeilmaker 79

1121 MG Landsmeer

tel.:  020-4825216

e-mail: ivvledenadm@planet.nl

 

 

Kees Gorter.

 

voetbalschool 

 

 

 

 

Contributie achterstand leidt tot speelverbod

Beste IVV-er

We zijn alweer over de helft van het seizoen 2013/2014 en tijd om eens kritisch naar de contributieachterstand te kijken.
Helaas is er dit jaar ook weer een fors bedrag aan contributie nog niet voldaan. Contributie is de belangrijkste bron van inkomsten voor IVV en onmisbaar om onze leden de gelegenheid te bieden om te kunnen voetballen.


Als de verschuldigde contributie niet wordt voldaan zal er uiteindelijk een speelverbod worden opgelegd. De spelerspassen worden ingenomen en pas weer vrijgegeven na betaling. In een later stadium kan een verbod worden opgelegd om de trainingen bij te wonen. Bij structureel in gebreke blijven kan het bestuur overgaan tot royement van het lid. De contributie blijft ook dan verschuldigd en zal met behulp van een incassobureau worden geïnd. De extra kosten hiervoor worden bij U in rekening gebracht.

Laat u het niet zover komen en betaal tijdig!!

Twijfelt u of er een achterstand is, dan kunt u altijd contact opnemen met de Ledenadministratie(
ledenadministratie@ivvlandsmeer.nl)

Ook voor een eventuele regeling kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IVV steunen en kans maken op prachtige prijzen?Ga snel naar https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=10003 of bel 0900 300 1400 (10cpm) en speel vandaag nog mee!

 

Bent u al lid dan kunt u uw Ivv steunen door bij de vriendenloterij aan te geven dat de donatie naar IVV mag!

 

 

 

vl_logo

 

 

 

 

 

DRINKEN MEE NAAR BUITEN:

ALLEEN IN PLASTIC !

GEEN ALCOHOLISCHE DRANKEN BUITEN DE KANTINE NUTTIGEN!

DANK VOOR DE MEDEWERKING

 

 

 

.

Nieuws op de website
Regelmatig wordt er geklaagd dat er zo weinig nieuws op de IVV website staat. Het is echter niet mogelijk de site te vullen als er geen nieuws en/of berichten worden aangeleverd! Zelf in de pen klimmen dus als er iets te melden valt! Je kunt alles waarvan je denkt dat het op de website had moeten staan sturen aan: webbeheer@ivvlandsmeer.nl.
.
.
KANTINEDIENSTEN - LET OP - VERPLICHT!!!!!
De hierbovengenoemde spelers/speelsters hebben komend weekend kantinedienst. Mocht u onverhoopt niet kunnen dan verzoeken wij u zelf voor vervanging zorg te dragen. In overleg met de vaste kantinedienst kan afgesproken worden dat u naar de wedstrijd van uw kind kunt kijken.
Als iemand niet komt opdagen voor zijn kantinedienst, wordt hij direct voor 1 wedstrijd GESCHORST.Bij aflastingen blijft de schorsing staan. Het is jammer dat deze maatregel genomen moest worden maar het kon niet anders omdat er maar steeds weer mensen zonder bericht wegblijven en er dan niet voldoende bezetting in de kantine is.
.
De kantinedienst wordt op de website aangekondigd en als we over je nummer beschikken word je de woensdag voor je dienst nog gebeld.
.
De regels gelden ook voor de jeugdspelers dus zorg er als ouder voor dat je kind niet de dupe wordt! Er zijn zoveel leden dat je maar 1x per seizoen of zelfs nog minder een dienst hoeft te vervullen.
.
Kijk onder knop Algemene Info/Kantinedienst voor het reglement en de mededeling van de voorzitter.
.
Let op! de verplichting om een kantinedienst te draaien wordt pas opgeheven als hierover mededeling wordt gedaan door de kantinecommissie, de coördinator of de leider. Je kunt dus nooit zelf beslissen dat deze niet gedaan hoeft te worden (bijvoorbeeld als iets is afgelast, er kan namelijk een goede reden zijn dat hij toch gedraaid moet worden).
.
Korte mededelingen:
Blijf iedere week van het laatste nieuws op de hoogte door de wist-u-datjes te lezen (verzorgd door Annelies Schreuder).
.
Foto's:
Onder de knop I Fun Fun vindt u een link naar het IVV fotoboek.
.
Nog meer IVV informatie:
We hebben geen gastenboek maar als je Twitter hebt kun je wel tweeten: @ivvlandsmeer.
Yorick houdt tegenwoordig een (eigen) IVV pagina bij op Facebook met o.a. veel informatie over de selectie.

Algemene informatie:
Diversen:
.
Tenue en webshop
Informatie over het IVV tenue en bestellen in onze online sportshop van Robeu.
.
Tips voor gebruik van deze website
Indien de submenu's niet goed bereikbaar zijn, kunt u het volgende proberen. U wilt bijvoorbeeld de submenu's van Planning in de bovenste balk zien maar ze komen niet onder Planning in beeld maar helemaal links in het scherm zodat u ze niet met uw muis kunt bereiken. Dit kan een instelling op uw computer zijn en het kan worden opgelost door op het knopje "comptabiliteitsweergave" te drukken. U vindt dit naast het vakje waar u het webadres intypt, zie het plaatje hieronder.
Gebruik IVV website op iPhone/iPad
Als het niet lukt om op deze website te scrollen met je iPhone of iPad, dit is de truc: Als je helemaal rechts in het schermstuk gaat staan waarin je wilt scrollen, moet je het met TWEE VINGERS doen. Vergt even wat handigheid maar als je hem eenmaal doorhebt werkt het goed, ook op andere websites.
.
Iets op de site plaatsen? Een opmerking of vraag?
Wilt u iets op de website vermeld hebben? Een afgelasting, mededeling of nieuwtje? Iemand ziek die beterschap gewenst moet worden? Dan kunt u dit mailen aan webbeheer@ivvlandsmeer.nl. Alleen met uw hulp kan de website up to date gehouden worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeffrey Vos(IVV4) en Dennis Doeland(IVV4) zijn voor de eerstvolgende gespeelde thuiswedstrijd geschorst.

 

 

 

 

 

Ik wil hierbij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens
het International Jeugd Toernooi van de E1.
Het hele bestuur plus vrouwen hebben de hele dag de bar en keuken bemand.
Het zijn weer de zelfde mensen die dat doen.
Voor het toernooi hebben Bas Huisman,Rob v Aggelen en Leon Verheyen op een
middag de kleedkamers een grote beurt gegeven,twee van deze hebben ook een bedrijf.
Ik heb in mijn voetballoopbaan nog nooit reserve gestaan,ik heb voor het eerst rugnummer
12 gekregen omdat onze kantinebaas na 51 jaar om prive omstandigheden verstek heb moet
laten gaan.
Ik ben altijd een teamspeler geweest en ik heb enorme steun gehad van een aantal mensen
nl Rob v Aggelen – Simon Bruin – onze technische man voetbalzaken Dik Alberts om de kantine
draaiende te houden.
Ik vraag langs deze weg om een aantal nieuwe vrijwilligers om op donderdag 24 april om
7 uur de kleedkamers schoon te maken want 27 april wordt er gewoon weer gevoetbald bij IVV.
Ik zal zeker vrijwilligers vergeten zijn maar daar doe ik mijn achternaam eer aan.
Toon Dombroek