Welkom op de website van voetbal vereniging IVV in Landsmeer

 

 

 

 

 

 

 

Kantinedienst

 

 

Zaterdag 20 september

08.30 – 11.30 uur

F1

Skip van Wijk

 

 

F1

Daniel van Huffel

 

11.30 – 14.00 uur

F2

Robert Rutgers

 

 

F5

Kaj Burton

Zondag 21 september

11.30 – 14.00 uur

B1

Ouder van

 

 

IVV 2

Speler van

 

 

 

 

 

Beleid inning boetes seizoen 2014-2015

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur, de eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld en de eerste kaarten zijn weer geregistreerd.

Met betrekking tot de boetes die door de KNVB hiervoor worden opgelegd is per heden het volgende van kracht:

Met ingang van dit seizoen zullen alle boetes als gevolg van individuele tuchtzaken (gele, rode kaarten etc.) direct worden doorbelast aan het betreffende lid.

Voor een senior lid betekent dit een boete van minimaal € 14.50 per tuchtzaak, oplopend naar gelang het aantal per seizoen en aard van de tuchtzaak

Jeugdleden betalen per zaak minimaal € 6,60 ,eveneens oplopend naar gelang het aantal en aard in een seizoen.

Boetes op team-niveau als gevolg van niet op komen dagen, ontbrekende spelerspassen of staken door schuld etc. zullen op het betreffende team worden verhaald.

De inning van deze kosten verloopt via onze contributieadministratie: contributies@ivvlandsmeer.nl

In geval van discussie omtrent de teamboetes zal de uitspraak van het bestuur bindend zijn.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het aantal boetes tot een minimum beperkt blijft en wij daarmee IVV op een hoger sportief plan zetten

 

Het bestuur

 

 

Beste leden,

Vorige week zijn de contributienota’s voor het seizoen 2014-2015 verstuurd.
Wij herinneren u eraan dat de contributie uiterlijk 30 september a.s. overgemaakt dient te worden op het op de nota vermelde bankrekeningnummer.

Indien betaling uitblijft ontvangt u een herinnering. Wanneer na deze herinnering betaling uitblijft ontvangt u een aanmaning vermeerderd met € 25,00 aanmaningskosten welke u dan verschuldigd bent.

Als de verschuldigde contributie niet is voldaan per 1 november a.s. zal er een speelverbod worden opgelegd. De spelerspassen worden ingenomen en pas weer vrijgegeven na betaling. In een later stadium kan een verbod worden opgelegd om de trainingen bij te wonen. Bij structureel in gebreke blijven kan het bestuur overgaan tot royement van het lid. De contributie blijft ook dan verschuldigd en zal met behulp van een incassobureau worden geïnd. De extra kosten hiervoor worden bij U in rekening gebracht.

Voor leden die tot op heden hun contributie over het afgelopen seizoen nog niet hebben betaald geldt dat deze nog één maal in de gelegenheid worden gesteld deze per omgaande over te maken op bankrekening NL48RABO 0393 84 2665 t.n.v. Voetbalvereniging I.V.V. Indien dit niet uiterlijk 15 september a.s. is voldaan dan volgt er automatisch een speel-en trainingsverbod.


Laat u het niet zover komen en betaal tijdig!!

Twijfelt u of er een achterstand is, dan kunt u altijd contact opnemen met de contributieadministratie

contributies@ivvlandsmeer.nl

 

 

 

 

 

 

hier kunt u het trainingsschem inzien.

 

 

 

 

voetbalschool 

 

 

 

 

 

 IVV steunen en kans maken op prachtige prijzen?Ga snel naar https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=10003 of bel 0900 300 1400 (10cpm) en speel vandaag nog mee!

 

Bent u al lid dan kunt u uw Ivv steunen door bij de vriendenloterij aan te geven dat de donatie naar IVV mag!

 

 

 

vl_logo

 

 

 

 

 

DRINKEN MEE NAAR BUITEN:

ALLEEN IN PLASTIC !

GEEN ALCOHOLISCHE DRANKEN BUITEN DE KANTINE NUTTIGEN!

DANK VOOR DE MEDEWERKING

 

 

 

.

Nieuws op de website
Regelmatig wordt er geklaagd dat er zo weinig nieuws op de IVV website staat. Het is echter niet mogelijk de site te vullen als er geen nieuws en/of berichten worden aangeleverd! Zelf in de pen klimmen dus als er iets te melden valt! Je kunt alles waarvan je denkt dat het op de website had moeten staan sturen aan: webbeheer@ivvlandsmeer.nl.
.
.
KANTINEDIENSTEN - LET OP - VERPLICHT!!!!!
De hierbovengenoemde spelers/speelsters hebben komend weekend kantinedienst. Mocht u onverhoopt niet kunnen dan verzoeken wij u zelf voor vervanging zorg te dragen. In overleg met de vaste kantinedienst kan afgesproken worden dat u naar de wedstrijd van uw kind kunt kijken.
Als iemand niet komt opdagen voor zijn kantinedienst, wordt hij direct voor 1 wedstrijd GESCHORST.Bij aflastingen blijft de schorsing staan. Het is jammer dat deze maatregel genomen moest worden maar het kon niet anders omdat er maar steeds weer mensen zonder bericht wegblijven en er dan niet voldoende bezetting in de kantine is.
.
De kantinedienst wordt op de website aangekondigd en als we over je nummer beschikken word je de woensdag voor je dienst nog gebeld.
.
De regels gelden ook voor de jeugdspelers dus zorg er als ouder voor dat je kind niet de dupe wordt! Er zijn zoveel leden dat je maar 1x per seizoen of zelfs nog minder een dienst hoeft te vervullen.
.
Kijk onder knop Algemene Info/Kantinedienst voor het reglement en de mededeling van de voorzitter.
.
Let op! de verplichting om een kantinedienst te draaien wordt pas opgeheven als hierover mededeling wordt gedaan door de kantinecommissie, de coördinator of de leider. Je kunt dus nooit zelf beslissen dat deze niet gedaan hoeft te worden (bijvoorbeeld als iets is afgelast, er kan namelijk een goede reden zijn dat hij toch gedraaid moet worden).
.
Korte mededelingen:
Blijf iedere week van het laatste nieuws op de hoogte door de wist-u-datjes te lezen (verzorgd door Annelies Schreuder).
.
Foto's:
Onder de knop I Fun Fun vindt u een link naar het IVV fotoboek.
.
Nog meer IVV informatie:
We hebben geen gastenboek maar als je Twitter hebt kun je wel tweeten: @ivvlandsmeer.
Yorick houdt tegenwoordig een (eigen) IVV pagina bij op Facebook met o.a. veel informatie over de selectie.

Algemene informatie:
Diversen:
.
Tenue en webshop
Informatie over het IVV tenue en bestellen in onze online sportshop van Robeu.
.
Tips voor gebruik van deze website
Indien de submenu's niet goed bereikbaar zijn, kunt u het volgende proberen. U wilt bijvoorbeeld de submenu's van Planning in de bovenste balk zien maar ze komen niet onder Planning in beeld maar helemaal links in het scherm zodat u ze niet met uw muis kunt bereiken. Dit kan een instelling op uw computer zijn en het kan worden opgelost door op het knopje "comptabiliteitsweergave" te drukken. U vindt dit naast het vakje waar u het webadres intypt, zie het plaatje hieronder.
Gebruik IVV website op iPhone/iPad
Als het niet lukt om op deze website te scrollen met je iPhone of iPad, dit is de truc: Als je helemaal rechts in het schermstuk gaat staan waarin je wilt scrollen, moet je het met TWEE VINGERS doen. Vergt even wat handigheid maar als je hem eenmaal doorhebt werkt het goed, ook op andere websites.
.
Iets op de site plaatsen? Een opmerking of vraag?
Wilt u iets op de website vermeld hebben? Een afgelasting, mededeling of nieuwtje? Iemand ziek die beterschap gewenst moet worden? Dan kunt u dit mailen aan webbeheer@ivvlandsmeer.nl. Alleen met uw hulp kan de website up to date gehouden worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeffrey Vos(IVV4) en Dennis Doeland(IVV4) zijn voor de eerstvolgende gespeelde thuiswedstrijd geschorst.

 

 

 

 

 

Ik wil hierbij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens
het International Jeugd Toernooi van de E1.
Het hele bestuur plus vrouwen hebben de hele dag de bar en keuken bemand.
Het zijn weer de zelfde mensen die dat doen.
Voor het toernooi hebben Bas Huisman,Rob v Aggelen en Leon Verheyen op een
middag de kleedkamers een grote beurt gegeven,twee van deze hebben ook een bedrijf.
Ik heb in mijn voetballoopbaan nog nooit reserve gestaan,ik heb voor het eerst rugnummer
12 gekregen omdat onze kantinebaas na 51 jaar om prive omstandigheden verstek heb moet
laten gaan.
Ik ben altijd een teamspeler geweest en ik heb enorme steun gehad van een aantal mensen
nl Rob v Aggelen – Simon Bruin – onze technische man voetbalzaken Dik Alberts om de kantine
draaiende te houden.
Ik vraag langs deze weg om een aantal nieuwe vrijwilligers om op donderdag 24 april om
7 uur de kleedkamers schoon te maken want 27 april wordt er gewoon weer gevoetbald bij IVV.
Ik zal zeker vrijwilligers vergeten zijn maar daar doe ik mijn achternaam eer aan.
Toon Dombroek