ALV 28 september 2023 - IVV Landsmeer

ALV 28 september 2023

26 september 2023 17:00


Op donderdag 28 september om 20:00 is de Algemene Ledenvergadering van IVV. Op de agenda staat onder andere de opvolging van penningmeester Esther van Heusden en voorzitter Denis Brouwer. Onze leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Agenda

  • Opening en mededelingen - Voorzitter
  • Presentielijst - Secretaris
  • Ingekomen stukken - Secretaris
  • Vaststellen notulen ALV 15-03-2023 - Voorzitter
  • Jaarrekening seizoen 2022-2023 - Penningmeester
  • Verslag kascommissie seizoen 2022-2023 - Penningmeester
  • Wijzigingen bestuur - Voorzitter
  • Verkiezing kascommissie seizoen 2023-2024 - Penningmeester
  • Toelichting technisch hart - Technisch hart
  • Rondvraag en sluiting - Voorzitter
De notulen van de vorige ALV (15 maart 2023).
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!