Cookie beleid IVV Landsmeer

De website van IVV Landsmeer is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Voorkomen grensoverschrijdend gedrag

Voorkomen grensoverschrijdend gedrag 

 VV Landsmeer wil al zijn leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Wij willen zo een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien, bloeien en zich prettig voelen. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel. Het is belangrijk om adequaat te reageren indien een dergelijke situatie ontstaat. Het is echter belangrijker dat er ook maatregelen genomen worden om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hier dragen de gedragsregels binnen onze vereniging aan bij. Binnen het team van trainers, vrijwilligers en begeleiders zullen deze gedragsregels gehanteerd worden en in de gevallen waar de gedragsregels niet voorzien van een antwoord ligt het binnen de verantwoordelijkheid van hun in de geest hiervan te handelen.  

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en die bij IVV ook van toepassing zijn:

1) De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.  

2) De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.  

3) De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.  

4) Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.  

5) De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.  

6) De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  

7) De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.  

8) De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.  

9) De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.  

10) De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  

11) In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen en bij twijfel contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van IVV Landsmeer. 

IVV Landsmeer is als vereniging lid van de KNVB, die op haar beurt weer is aangesloten bij de NOC*NSF. Als overkoepelend orgaan zijn regels opgesteld die ongewenst seksueel gedrag proberen te voorkomen en aan te pakken. Meer informatie over het beleid van NOC*NSF en dus ook onze vereniging, kun je terugvinden op de site van NOC*NSF.  

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!